Economic Research

fast moving environment

Svjetska je ekonomija evoluirala u jedan globalan sustav u kojem su sve zemlje međusobno povezane tokovima roba, kapitala, usluga i ljudi. Zatvoreni sustavi zemalja u kojima se onda razvijala razgranata privreda u smjeru samodovoljnosti, a bez utjecaja i pritiska strane konkurencije, više ne postoje. Hrvatska je ekonomija mala i otvorena. Ne operira više unutar većeg, ali zatvorenog sustava, gdje je bila jako konkurentna. Ono što je bilo prije više ne vrijedi. U svim ekonomski analizama i procjenama rizika treba uzeti u obzir ovu otvorenost. Potražnja koja se generira u Hrvatskoj u potpunosti je na raspolaganju globalnim tokovima roba i globalnoj ponudi sa svih kontinenata.

U potrazi za trendovima i promjenama, VE nastoji pratiti što se u ekonomskim sustavima dešava na margini. Naime, ekonomski sustavi bilježe male, na prvi pogled nevidljive inkrementalne promjene, polagane, ali ustrajne. Polagana akumulacija duga i kamata jedan je primjer. Polagane demografske promjene drugi. Iako možda nevidljive, ove akumulacije polagano utječu na sustav. Dok sustav može podnositi promjene/teret, one se ne vide. No, kad teret postane prevelik, sustav se krene (neki bi rekli iznenada) mijenjati, pronalaziti novi nivo. To se sada izraženo dešava u Hrvatskoj. Više pod: Najvjerojatniji srednjoročni scenarij kretanja hrvatskog ekonomskog sustava – što buduće generacije mogu učiniti za nas?

VE smatraju da je za makroekonomsku analizu ključno pronaći determinirajuće varijable, njih pomno analizirati i pratiti, pokušati predvidjeti njihov smjer promjene, i njihov utjecaj na cijeli sustav. Osim nekih zajedničkih varijabli, svaki sektor ima i sebi specifične varijable. Odnosno, ne postoji univerzalni ključ analize. Sektorske analize i projekcije, kao i makroekonomske analize sustava mora danas raditi svaka kompanija koja želi nastaviti profitabilno poslovanje. VE vam u tome mogu dati dodatnu vrijednost.

Eksterna analiza u pravilu je objektivnija u najvažnijim aspektima – promjenama uvijeta i slabostima – od one koja se radi u samoj kompaniji. Na unutarnje analize utječe pritisak poznatih ili ukorijenjenih planova, smjerova djelovanja i očekivanja, odnosno trenutna kompanijska paradigma, što utječe na podcijenjivanje mogućih promjena, odnosno dolazi do viška sigurnosti i projekcija koje su previše ekstrapolirane u budućnost (predugoročne jednostavne linearne projekcije temeljene samo na potražnji i ponudi (oskudnosti) krive su jer ne uzimaju u obzir povratne veze promjena ponašanja, promjena oportunitetnih troškova, tehnoloških inovacija, i ostalih troškova dobara i usluga). Ovo, povratno, smanjuje osjetljivost na nove informacije, ali i adaptivnost, odnosno kompetitivnost kompanije, tj. slabi kompaniju.

VE smatraju da je za kvalitetno upravljanje nužno objektivno i detaljno praćenje ekonomskih statistika. Poslovni subjekti koji prikupljaju premalo ekonomskih statistika, ili ih iskrivljuju, to čine na vlastitu štetu. VE može pomoći u definiranju, kreiranju i podizanju, tumačenju i održavanju kvalitetnih sustava praćenja ekonomskih statistika.

VE nastoje pronaći leading indikatore kako u ukupnom, tako i pojedinom ekonomskom sustavu (segmentu). Oni imaju određenu prediktivnu moć, i iznimno su dragocjeni u anticipiranju budućih kretanja i promjena. VE prihvaćaju, da evolucijom sustava, i ova prediktivna moć mijenja svoju snagu. Zato su potrebni provjera i testiranje veza u izmijenjenom ekonomskom sustavu.