Risk Research

accept the fact that you don’t know what the future holds : transform fear into prudence

Pojam rizik ima korijen u talijanskoj riječi risicare, što znači usuditi se. U tom kontekstu, rizik je neraskidivo povezan sa donošenjem odluke, i ima i negativno i pozitivno značenje, jer preuzeti rizk znači i pozitivnu mogućnost.

Rizik je element koji se ne smije izostaviti ni iz jedne ekonomske kalkulacije. Većina odluka koje ljudi u svakodnevnom životu donose intuitivno su vaganja koristi i rizika.

Na nivou kompanije analiza rizika i planiranje zahtjevnija je i obimnija procedura, za VE detaljan postupak analize i praćenja. Rizik, odnosno negativni aspekti strategija i događaja vrlo su bitni, iz vrlo jednostavne činjenice poretka stvari – naime, puno je manje vremena, energije i truda (novca) potrebno da se zgrada sruši nego sagradi. Odnosno, greške su najčešće vrlo skupe.

Zato VE ima fokus na upravljanju sa stanovišta rizika, jer tako se minimiziraju skupe i devastirajuće pogreške, pa je ukupan uspjeh poslovnog događaja veći. U tom smislu, VE ne vjeruju da je moguće upravljati opasnim neravnotežama kompleksnog sustava. Zato ih treba izbjegavati. Iz iskustva VE, to je na primjer kreditni rizik.

U današnjem, globaliziranom ekonomskom sustavu, rizici su brojni, i ne nalaze se samo u bližoj okolini, niti se mogu percipirati samo iz stečenog iskustva. Promjene u sustavu, nove veze i korelacije i utjecaji zahtijevaju sistemski pristup riziku, da bi se detektirali i oni udaljeni, eksterni i globalni, novi.

Vigilant Economics će analizom izvora nesigurnosti i rizika:

 • pomoći u procesu risk monitoringa, isti ispočetka oformiti i podići na operativnu razinu za kompaniju,
 • pomoći u definiranju i pronalaženju neotkrivenih izloženosti i rizika,
 • pomoći u detektiranju i analizi eksternih rizika – makroekonomskih rizika, tečajnih rizika, rizika zemlje,
 • pomoći odrediti granicu održivog zaduživanja, širenja, a s obzirom na osjetljivost prihoda i rashoda, odnosno ukupnu volatilnost ili cikličnost sektora poslovanja i same kompanije,
 • pomoći u procjeni nastajanja kreditnog odnosno općenito default događaja (rizik otpisa potraživanja),
 • ukazati na zasluženo mjesto rizika u procjeni poslovnih događaja u smislu dosega i utjecaja rizika, te posljedično potreba u strukturi poslovnog pothvata,
 • pomoći u parametrijskoj procjeni različitih događaja, kao i procjeni troškova i koristi,
 • pomoći u suočavanju sa neizbježnim ekonomskim iznenađenjima,
 • odnosno povećati otpornost na interne I eksterne poremećaje poslovanja,
 • što će za rezultat imati bolje upravljanje kompanijom i procesima kroz različita i bitno drugačija ekonomska okruženja (ekspanzija, recesija),
 • pomoći u projekcijama evolucije rizika kroz ekonomski/financijski ciklus.